Gashaarden klaar voor de toekomst

De nieuwste generatie gashaarden zijn praktisch, mooi, duurzaam en klaar voor de toekomst!

Met de huidige discussies kunt u zich afvragen of het gebruik van gas nog toekomst heeft in Nederland. In de media wordt hierover veel gezegd en geschreven, maar bent u zich bewust van alle feiten? In Nederland gebruikt ca. 95% van alle huishoudens nog steeds gas. Als al deze huishoudens (ruim 7 miljoen) over zouden gaan op elektrisch, dan hebben we enorme hoeveelheden extra elektriciteit nodig. Het huidige elektriciteitsnet zou dit niet eens aankunnen en de elektriciteit dient ook nog op een duurzame manier opgewekt te worden, want elektriciteit komt niet vanzelf.

Een andere invalshoek is dat de huizen, die nu nog gebruik maken van gas moeten worden voorzien van andere installaties voor onder andere de verwarming en helaas zijn daarvoor nog geen echt goede alternatieven beschikbaar. Daarnaast spelen ook de kosten van het ombouwen in de miljoenen woningen in Nederland een belangrijke rol. Het is dus helaas geen gemakkelijke opgave voor Nederland om in de toekomst geleidelijk of geheel afscheid te nemen van gas.