Solidair met Groningen

De onderhandelingen over de Klimaatwet staan al jaren op de politieke agenda. Volgens deze wet moet in 2050 de uitstoot van CO2 in Nederland met 95 procent verminderd zijn ten opzichte van de uitstoot in 1990. Dit is een enorme uitdaging en een overall oplossing is er nog niet. Tot op heden is aardgas nog steeds de meest schone fossiele brandstof gebleken. Niet verwonderlijk dat er flink wordt geïnvesteerd in gas in de ons omringende landen in Europa, maar ook China. Ook Nederland zelf investeert volop in gas met de bouw van een stikstoff abriek. Een investering van maar liefst 500 miljoen euro. Doel? Deze fabriek maakt het buitenlandse gas geschikt voor Nederlands gebruik. De fabriek moet in 2022 gereed zijn en dan zou het gas van Groningen niet meer nodig zijn.